SPS Rafa堯wka Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAM紟IENIA PUBLICZNE
Login:
Has這:
         
 
Informacje og鏊ne
Organy szko造
Organizacja szko造
Dokumenty i regulaminy
Informacje inne
ilo嗆 wy鈍ietle: 315
ostatnia zmiana: 09.01.2023r.
Deklaracja dost瘼no軼i
Raport o stanie zapewniania dost瘼no軼i podmiotu publicznego


Szko豉 Podstawowa Specjalna w Rafa堯wce zobowi您uje si zapewni dost瘼no嗆 swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost瘼no軼i cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot闚 publicznych. O鈍iadczenie w sprawie dost瘼no軼i ma zastosowanie do strony internetowej serwisu

Data publikacji strony internetowej: 28.05.2020 r.
Data ostatniej du瞠j aktualizacji: 22.04.2022 r.

Strona internetowa jest cz窷ciowo zgodna z ustaw o dost瘼no軼i cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot闚 publicznych z powodu niezgodno軼i lub wy陰cze wymienionych poni瞠j.
 
Tre軼i niedost瘼ne:
 • brak opis闚 alternatywnych i tytu堯w dla cz窷ci zdj耩 i obrazk闚,
 • cz窷 dokument闚 PDF posiada b喚dy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie s poprawnie odczytywane przez programy dla os鏏 niewidz帷ych,
 • niekt鏎e formularze nie posiadaj dowi您anych etykiet tekstowych,
 • niepoprawny kontrast dla niekt鏎ych element闚 strony,
 
Wy陰czenia:
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 wrze郾ia 2018 r. s wy陰czone z obowi您ku zapewniania dost瘼no軼i, chyba 瞠 ich zawarto嗆 jest niezb璠na do realizacji zada podmiotu,
 • mapy s wy陰czone z obowi您ku zapewniania dost瘼no軼i,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty ni Szko豉 Podstawowa Specjalna w Rafa堯wce i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skan闚 nie s dost瘼ne z uwagi na brak dost瘼u do danych 廝鏚這wych,
 • tre軼i archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bie膨cych zada s wy陰czone z obowi您ku zapewniania dost瘼no軼i.

Deklaracj sporz康zono dnia: 22-09-2020 r.
Deklaracj zosta豉 ostatnio poddana przegl康owi i aktualizacji dnia: 22.04.2022 r.

Deklaracj sporz康zono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej mo積a korzysta ze standardowych skr鏒闚 klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problem闚 z dost瘼no軼i strony internetowej prosimy o kontakt. Osob kontaktow jest dyrektor szko造 mgr Iwona Kulisiewicz, rafalowka@poczta.fm. Kontaktowa mo積a si tak瞠 dzwoni帷 na numer telefonu: 43 829 66 56. T sam drog mo積a sk豉da wnioski o udost瘼nienie informacji niedost瘼nej oraz sk豉da 膨dania zapewnienia dost瘼no軼i. Koordynatorem do spraw dost瘼no軼i architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafa堯wce jest dyrektor mgr Iwona Kulisiewicz, rafalowka@poczta.fm, telefon 43 829 66 56.

Informacje na temat procedury
Ka盥y ma prawo do wyst徙ienia z 膨daniem zapewnienia dost瘼no軼i cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego ich elementu.

Mo積a tak瞠 膨da udost瘼nienia informacji za pomoc alternatywnego sposobu dost瘼u, na przyk豉d przez odczytanie niedost瘼nego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto軼i filmu bez audiodeskrypcji itp. 秧danie powinno zawiera dane osoby zg豉szaj帷ej 膨danie, wskazanie, o kt鏎 stron internetow lub aplikacj mobiln chodzi oraz spos鏏 kontaktu.

Je瞠li osoba 膨daj帷a zg豉sza potrzeb otrzymania informacji za pomoc alternatywnego sposobu dost瘼u, powinna tak瞠 okre郵i dogodny dla niej spos鏏 przedstawienia tej informacji.

Zrealizowanie 膨danie nast瘼uje niezw這cznie, nie p騧niej ni w ci庵u 7 dni od dnia wyst徙ienia z 膨daniem. Je瞠li dotrzymanie tego terminu nie jest mo磧iwe, niezw這cznie informuje si o tym wnosz帷ego 膨danie, kiedy realizacja 膨dania b璠zie mo磧iwa, przy czym termin ten nie mo瞠 by d逝窺zy ni 2 miesi帷e od dnia wyst徙ienia z 膨daniem.

Je瞠li zapewnienie dost瘼no軼i cyfrowej nie jest mo磧iwe, mo瞠 zosta zaproponowany alternatywny spos鏏 dost瘼u do informacji.

W przypadku odmowy realizacji 膨dania zapewnienia dost瘼no軼i lub alternatywnego sposobu dost瘼u do informacji, wnosz帷y 膨danie mo積a z這篡 skarg w sprawie zapewniana dost瘼no軼i cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i wnioski mog by wnoszone przez m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje spo貫czne, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, pos堯w, senator闚, radnych oraz inne podmioty. Skargi i wnioski nale篡 sk豉da drog mailow pod adres rafalowka@poczta.fm, b康 w formie pisemnej przedk豉daj帷 osobi軼ie w sekretariacie szko造 lub wysy豉j listownie na adres siedziby szko造. 
Po wyczerpaniu wszystkich mo磧iwo軼i skarg mo積a przes豉 tak瞠 do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dost瘼no嗆 architektoniczna
Szko豉 Podstawowa Specjalna w Rafa堯wce przy O鈔odku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafa堯wce Szpitala Wojew鏚zkiego im. Prymasa Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego:

Rafa堯wka 2,
98-290 Warta

 • Budynek jest dost瘼ny dla os鏏 z niepe軟osprawno軼i.
 • Wst瘼 do budynku mo磧iwy jest bezpo鈔ednio z poziomu chodnika przy pomocy windy.
 • Toaleta dla os鏏 z niepe軟osprawno軼i ruchow znajduje si na parterze jak r闚nie na pi皻rze budynku.
 • Parking og鏊nodost瘼ny z dedykowanymi miejscami dla os鏏 z niepe軟osprawno軼i.

Strona internetowa posiada
 • wersj tekstow
 • mo磧iwo嗆 zmiany kontrastu
 • mo磧iwo嗆 powi瘯szania tekstu
Informacje dotycz帷e sytuacji kryzysowej

Dz. U. z 2018 poz. 1401 i 1560 z 2019 poz. 730.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod k徠em jej dost瘼no軼i walidatorami online, nie jest w pe軟i miarodajna i nie zast徙i obiektywnych test闚 wykonanych przez osoby z niepe軟osprawno軼iami. W zwi您ku z tym b璠ziemy wdzi璚zni za przesy豉nie wszelkich uwag przez te osoby.
Dostosowania strony do wymaga prawnych jest procesem, kt鏎y jest realizowany na bie膨co na podstawie test闚 w豉snych oraz uwag nadsy豉nych przez u篡tkownik闚.
Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: mgr Maria Piek這
tel.: 43 829 66 56; e-mail: rafalowka@poczta.fm